Nên dùng theme có phí hay miễn phí cho blog cá nhân?

Nên dùng theme có phí hay miễn phí cho blog cá nhân?
Một Chiếc Blog